Lékař Zdravotní sestra
Nejnovější články

Diabetes u dětí: sílí vliv zevních příčin

17 Duben 2014

DSC 0095Bouřlivě se rozvíjející problematice dětského diabetu byla věnována slavnostní Syllabova přednáška na 50. diabetologických dnech v Luhačovicích. Slovo dostal známý odborník na dětský diabetes, doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. - na obrázku (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha). Každá z fází vývoje dítěte je charakterizována specifickým spektrem druhů diabetu a přednášející se snažil tyto druhy diabetu ve svém sdělení popsat.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

50. diabetologické dny v Luhačovicích: Předána ocenění za účasti první dámy ČR

16 Duben 2014

DSC 0081Letošní jubilejní diabetologické dny se konaly ve dnech 10. - 12. dubna. Počasí sice akci příliš nepřálo, byla zima a pršelo, ale programu nic nescházelo. Ve čtvrtek ráno byl kongres pořádaný Českou diabetologickou společností ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností slavnostně zahájen za přítomnosti první dámy ČR, paní Ivany Zemanové, která zaštítila Národní diabetologický program 2012 - 2022.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Sitagliptin pro rok 2014

14 Duben 2014

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

pills-containers-916038-mSitagliptin byl uveden na trh před osmi lety jako první zástupce nové skupiny antidiabetik, inhibitorů DPP 4, nazývaných také gliptiny. V České republice je sitagliptin k dispozici již více než pět let. Nejen v naší zemi, ale i na celém světě jsou proto s touto molekulou největší zkušenosti ze všech gliptinů.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Gestační diabetes a budoucí kardiovaskulární riziko

10 Duben 2014

9-months-969788-mDiabetes, který se manifestuje v těhotenství, je spojen s těhotenskou obezitou a zvyšuje 4-7x riziko incidence diabetu 2. typu, ale i metabolického syndromu v pozdějším životě. Gestační diabetes u žen, které nebyly předtím diabetičkami, je charakterizován vyšší glykémií nalačno a vyššími koncentracemi inzulinu, dyslipidemií a přítomností zánětu při absenci metabolického syndromu.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Co přináší současný výskyt hypertenze a dyslipidemie?

09 Duben 2014

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

edukace sestraZamyšlení nad současným výskytem hypertenze a dyslipidemie má značný praktický význam. Přítomnost více rizik u jednoho nemocného akceleruje cévní změny a zvyšuje celkové riziko exponenciálně.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

U diabetiků jsou inhibitory ACE účinnější v redukci KV příhod a mortality než sartany

07 Duben 2014

755956 18142982"Inhibitory ACE by měly být léky první volby u pacientů s diabetem, protože snižují vyšší morbiditu a mortalitu v této populaci nemocných," uvedli autoři metaanalýzy 35 randomizovaných kontrolovaných studií, která vyšla recentně v JAMA Internal Medicine.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Glifloziny a snižování krevního tlaku

03 Duben 2014

291545 5380Glifloziny jsou novou skupinou antidiabetik, která pomocí blokády reabsorbce glukózy v renálních tubulech zvyšují ztráty glukózy ledvinami (glykosurie). Tím je docíleno poklesu glykémie a glykovaného hemoglobinu. Glifloziny však mají i jiné účinky, významně a dlouhodobě snižují hmotnost a krevní tlak.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Bariatrická chirurgie u diabetiků prokázala po třech letech lepší výsledky než léky

02 Duben 2014

surgeon-2-391476-mJiž dříve publikované výsledky randomizované Cleveland Clinic Trial ukázaly, že metody Roux-en-Y gastrického bypass a sleeve gastrektomie ve srovnání s medikamentózní léčbou lépe snižovaly hodnoty glykovaného hemoglobinu (42 % a 37 % vs. 12 %) na úroveň ≤ 6 % dle DCCT u 150 obézních diabetiků. Nyní autoři v časopise NEJM publikovali výsledky dlouhodobější.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Stránka 1 z 98

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Redakce
Nejbližší akce
Hlavní partner
VZP
Aktuality z diabetu
www.msdi.cz | eInterna www.e-interna.cz | Tlukot srdce www.tlukotsrdce.cz