Lékař Zdravotní sestra
Nejnovější články

Kalcium v séru a diagnostika diabetu 2. typu

26 Srpen 2014

1266636 18127252Nová analýza stále probíhající známé studie PREDIMED (Prevención Dieta Mediterránea) naznačuje, že zvýšené koncentrace kalcia v séru jsou nezávislým prediktorem rizika diabetu 2. typu.
Výsledky španělské studie PREDIMED publikoval před několika dny časopis Diabetes Care.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Ertugliflozin: nový inhibitor SGLT2

22 Srpen 2014

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

291545 5380Mezi nové glifloziny, které jsou ve vývoji, patří i ertugliflozin (PF-04971729), selektivní inhibitor SGLT 2. Jsou publikovány základní údaje o jeho farmakokinetice a farmakodynamice zjištěné ve studiích fáze I (Miao et al., 2013). Absorpce ertugliflozinu je velmi rychlá, maximální koncentrace v séru je dosaženo přibližně za jednu hodinu po podání per os. Metabolizován je převážně glukuronidací, velmi malá část je metabolizována (oxidována) cytochromem P450.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Nová analýza FILED: fenofibrát stejně účinný u mužů i u žen

20 Srpen 2014

693462 81533829Nová analýza studie FIELD přinesla klíčovou informaci, že hypolipidemikum fenofibrát je stejně účinné u mužů i u žen. Vyvrací se tak zjištění ze studie ACCORD, že fenofibrát není tak účinný u žen a může mít u nich dokonce závažnější nežádoucí účinky.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Syndrom obstrukční spánkové apnoe jako faktor rozvoje diabetes mellitus

18 Srpen 2014

Jan Polák, Eva Bajaníková, Martin Weiszenstein

Pixmac000084102304Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) je časté onemocnění osob středního a vyššího věku s odhadovaným výskytem kolem 5–15 % z běžné populace (1), ovšem prevalence mnohonásobně stoupá u obézních jedinců. Nejvyšší četnosti pak OSA dosahuje u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, kde je mírná forma přítomna až u 80–90 % pacientů, přičemž dle zahraničních údajů lze předpokládat, že ~50 % všech diabetiků 2. typu trpí středním až závažným onemocněním (2) splňujícím indikační kritéria pro odpovídající léčbu.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Co ještě prozradila studie ACCORD: ICHS a intenzivní kontrola glykémie

14 Srpen 2014

1238929 35664764Studie ACCORD je stále studnicí dalších a dalších poznatků. Nyní v časopise Lancet vyšla analýza ukazující, že intenzivní léčba glykémie vedla po pěti letech sledování k signifikantnímu snížení nefatálních infarktů myokardu (IM), všech infarktů myokardu, nestabilní anginy pectoris, koronárních revaskularizací a kombinací těchto příhod.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Kombinovaná terapia u pacienta so syndrómom diabetickej nohy

12 Srpen 2014

Mariana Rončáková a kol.

foot-mark-1432622-mKazuistika dokumentuje pozitívny efekt kombinovanej liečby syndrómu diabetickej nohy. Syndróm diabetickej nohy je definovaný ako ulcerácia alebo deštrukcia tkanív nohy (distálne od členka vrátane členka) asociovaný s neuropatiou, ischémiou a (alebo) s infekciou. Infekcia je najčastejšou komplikáciou u diabetikov s chronickými ranami...

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Klinické výsledky a efektivita nákladů CPAP v léčbě obstrukční spánkové apnoe u pacientů s diabetem 2. typu

07 Srpen 2014

MUDr. Jan Brož

893666 45846960Restrospektivní studie na základě srovnání 150ti z národního registru náhodně vybraných pacientů s diabetes mellitus 2. typu a syndromem spánkové apnoe (OSA) léčených maskou (CPAP = continuous positive air pressure) a 150ti jiných pacientů s oběma diagnózami maskou neléčených prokazuje výrazně pozitivní vliv terapie OSA na hodnoty glykovaného hemoglobinu.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Proč statiny způsobují diabetes?

06 Srpen 2014

MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, Praha

586475 51841078Nedávno vyšel článek, jehož autoři se pokusili nastínit možný mechanismus diabetogenního účinku statinů. Přesněji, dali si velkou a záslužnou práci a shrnuli většinu doposud známých dat o tomto tématu.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Stránka 1 z 106

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Redakce
Nejbližší akce
15 Září 2014
EASD 2014
Hlavní partner
VZP
Aktuality z diabetu
www.msdi.cz | eInterna www.e-interna.cz | Tlukot srdce www.tlukotsrdce.cz