Lékař Zdravotní sestra
Nejnovější články

BEGIN YOUNG 1: prokázána dlouhodobá bezpečnost inzulinu degludec u dětí a adolescentů

30 Říjen 2014

90005Jde o vůbec první studii, která hodnotí dlouhodobou bezpečnost nového ultra-dlouhého inzulinu degludec s poločasem až 25 hodin a možností flexibilního dávkování (Tresiba), podávaného jednou denně, u pacientů s diabetem 1. typu do 18 let věku.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Výskyt hypoglykémií u diabetiků je vyšší, než se dosud předpokládalo

29 Říjen 2014

90068Riziko hypoglykémie a strach pacienta z ní představují jednu z hlavních překážek dosažení dobré kompenzace diabetu. Podle Östensona (2013) postihne diabetiky 2. typu nezávažná hypoglykemická epizoda až 3x za měsíc, diabetiky 1. typu až 8x, z toho téměř čtvrtina v noci. Závažné je rovněž Östensonovo zjištění, že až 60 % pacientů o svých hypoglykémiích lékaři neřekne vůbec, nebo jen zřídkakdy.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

EASD 2014: Novo Nordisk posunul léčbu diabetu opět o krok dál

27 Říjen 2014

Kristýna Čillíkova

90072Ačkoli ideální antidiabetikum neexistuje a z podstaty věci ani existovat nemůže, zdá se, že se mu do značné míry přibližuje dnešní inkretinová léčba, především pak agonisté GLP-1 receptoru. Řadu zajímavých dat týkajících se dlouhodobě působícího agonisty GLP-1 receptoru liraglutidu představila na letošním kongresu EASD ve Vídni společnost Novo Nordisk.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Léčba pacienta s diabetem: věda a zkušenosti se doplňují

24 Říjen 2014

Kristýna Čillíkova

139295 2309Na začátku listopadu odstartoval cyklus seminářů pořádaný Zdravotnickými novinami a Akademií postgraduálního vzdělávání v medicíně pojmenovaný Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu - Teď můžete! Během podzimu postupně navštěvuje pět velkých měst České republiky. "Po řadě klidných let se zčeřila hladina diabetologie novými možnostmi léčby. Víme, jak nové skupiny antidiabetik fungují, ale není úplně jasné, pro které jednotlivé pacienty jsou nejlepší...

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Chceme nabídnout algoritmy pro individuální léčbu diabetu

22 Říjen 2014

Kristýna Čillíkova

291545 5380Již 1. října odstartoval cyklus seminářů s názvem Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu – teď můžete! Během podzimu zavítá celkem do pěti měst ČR. Garantem a ústřední postavou cyklu je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha, a prezident Diabetické asociace ČR.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Role sitagliptinu v individualizované léčbě diabetu 2. typu

23 Říjen 2014

Kristýna Čillíkova

693462 81533829Koncept individualizované léčby diabetu je alfou a omegou dnešní diabetologie a inhibitor DPP-IV sitagliptin, nejstarší a nejprozkoumanější zástupce této lékové skupiny, v něm zaujímá významné místo. O současném postavení sitagliptinu v léčbě diabetu 2. typu se hovořilo na satelitním symposiu společnosti MSD na jubilejním 50. kongresu EASD.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Glosa nebo óda na radost z toho, že můžeme léčit nemocného s diabetem 2. typu

20 Říjen 2014

MUDr. Juraj Divinec, DIAHELP s. r. o., Pardubice

586475 51841078V současnosti je v ČR prevalence diabetu s rostoucí tendencí, registrováno je kolem 8 % populace s diagnózou diabetu, přičemž je předpoklad 2 % nediagnostikovaných případů.
Volnomyšlenkářství a kacířství mělo vždy své odpůrce, ale často vedlo ke zrodu nových začátků a změn. Dovolím si pár takových myšlenek.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Komentář ke studii TEENS

16 Říjen 2014

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., Dětské diabetologické centrum Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole

1028452 61302173Hlavním a poměrně znepokojivým výsledkem byl průkaz vesměs nedobré kompenzace diabetu ve všech věkových kategoriích. Povzbudivým faktem je naopak relativně vysoká frekvence selfmonitoringu pomocí osobního glukometru, která v průměru přesahovala čtyři denní měření.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Stránka 1 z 110

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Redakce
Nejbližší akce
Hlavní partner
VZP
Aktuality z diabetu
www.msdi.cz | eInterna www.e-interna.cz | Tlukot srdce www.tlukotsrdce.cz