Lékař Zdravotní sestra
Nejnovější články

Existuje vztah mezi kompenzací diabetické metabolické poruchy v době iniciace náhrady funkce ledvin a následnou mortalitou?

28 Srpen 2014

Doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc., Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

1033916 41288370Snaha o optimální korekci diabetické metabolické poruchy v predialyzačním období je namístě a může zlepšit prognózu pacienta i v případě nezvratného selhání ledvin při léčbě hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. Včasná iniciace inzulinoterapie nebo ještě lépe léčba analogy inzulinu je u těchto pacientů zcela opodstatněná.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Kalcium v séru a diagnostika diabetu 2. typu

26 Srpen 2014

1266636 18127252Nová analýza stále probíhající známé studie PREDIMED (Prevención Dieta Mediterránea) naznačuje, že zvýšené koncentrace kalcia v séru jsou nezávislým prediktorem rizika diabetu 2. typu.
Výsledky španělské studie PREDIMED publikoval před několika dny časopis Diabetes Care.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Ertugliflozin: nový inhibitor SGLT2

22 Srpen 2014

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

291545 5380Mezi nové glifloziny, které jsou ve vývoji, patří i ertugliflozin (PF-04971729), selektivní inhibitor SGLT 2. Jsou publikovány základní údaje o jeho farmakokinetice a farmakodynamice zjištěné ve studiích fáze I (Miao et al., 2013). Absorpce ertugliflozinu je velmi rychlá, maximální koncentrace v séru je dosaženo přibližně za jednu hodinu po podání per os. Metabolizován je převážně glukuronidací, velmi malá část je metabolizována (oxidována) cytochromem P450.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Nová analýza FILED: fenofibrát stejně účinný u mužů i u žen

20 Srpen 2014

693462 81533829Nová analýza studie FIELD přinesla klíčovou informaci, že hypolipidemikum fenofibrát je stejně účinné u mužů i u žen. Vyvrací se tak zjištění ze studie ACCORD, že fenofibrát není tak účinný u žen a může mít u nich dokonce závažnější nežádoucí účinky.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Syndrom obstrukční spánkové apnoe jako faktor rozvoje diabetes mellitus

18 Srpen 2014

Jan Polák, Eva Bajaníková, Martin Weiszenstein

Pixmac000084102304Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) je časté onemocnění osob středního a vyššího věku s odhadovaným výskytem kolem 5–15 % z běžné populace (1), ovšem prevalence mnohonásobně stoupá u obézních jedinců. Nejvyšší četnosti pak OSA dosahuje u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, kde je mírná forma přítomna až u 80–90 % pacientů, přičemž dle zahraničních údajů lze předpokládat, že ~50 % všech diabetiků 2. typu trpí středním až závažným onemocněním (2) splňujícím indikační kritéria pro odpovídající léčbu.

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Co ještě prozradila studie ACCORD: ICHS a intenzivní kontrola glykémie

14 Srpen 2014

1238929 35664764Studie ACCORD je stále studnicí dalších a dalších poznatků. Nyní v časopise Lancet vyšla analýza ukazující, že intenzivní léčba glykémie vedla po pěti letech sledování k signifikantnímu snížení nefatálních infarktů myokardu (IM), všech infarktů myokardu, nestabilní anginy pectoris, koronárních revaskularizací a kombinací těchto příhod.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Kombinovaná terapia u pacienta so syndrómom diabetickej nohy

12 Srpen 2014

Mariana Rončáková a kol.

foot-mark-1432622-mKazuistika dokumentuje pozitívny efekt kombinovanej liečby syndrómu diabetickej nohy. Syndróm diabetickej nohy je definovaný ako ulcerácia alebo deštrukcia tkanív nohy (distálne od členka vrátane členka) asociovaný s neuropatiou, ischémiou a (alebo) s infekciou. Infekcia je najčastejšou komplikáciou u diabetikov s chronickými ranami...

Zaregistrujte se k přečtení ...

 

Klinické výsledky a efektivita nákladů CPAP v léčbě obstrukční spánkové apnoe u pacientů s diabetem 2. typu

07 Srpen 2014

MUDr. Jan Brož

893666 45846960Restrospektivní studie na základě srovnání 150ti z národního registru náhodně vybraných pacientů s diabetes mellitus 2. typu a syndromem spánkové apnoe (OSA) léčených maskou (CPAP = continuous positive air pressure) a 150ti jiných pacientů s oběma diagnózami maskou neléčených prokazuje výrazně pozitivní vliv terapie OSA na hodnoty glykovaného hemoglobinu.

Zaregistrujte se k přečtení ...

   

Stránka 1 z 106

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»
Redakce
Nejbližší akce
15 Září 2014
EASD 2014
Hlavní partner
VZP
Aktuality z diabetu
www.msdi.cz | eInterna www.e-interna.cz | Tlukot srdce www.tlukotsrdce.cz