Významnou roli v rozvoji diabetu 2. typu, ale zejména v kardiovaskulárním riziku pacientů s diabetem, hraje inzulinová rezistence. Medicína má v současnosti pouze jeden jediný lék účinně ovlivňující inzulinovou rezistenci, a to pioglitazon. Protože v klinické praxi působí již nové generace diabetologů, které nezažily přelom spojený s příchodem glitazonů na trh, dovoluje si seriál edukačních videí publikovaných na odborném webu www.dm2t.cz připomenout, že část pacientů s diabetem má inzulinovou rezistenci a že ji lze úspěšně intervenovat ku jejich prospěchu.

Seriál obsahuje tato videa:

  1. Inzulinová senzitivita/rezistence - patofyziologické poznámky (prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
  2. Mechanizmus účinku glitazonů (prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha a Endokrinologický ústav, Praha)
  3. Léčba glitazony v roce 2007 vs 2017 z pohledu nových klinických dat (prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, IKEM, Praha a Endokrinologický ústav, Praha)
  4. Klinické aspekty využití pioglitazonu (prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)
  5. Otázky a odpovědi bude publikováno na www.dm2t.cz 1. listopadu 2017

ODBORNÉ ČLÁNKY K TÉMATU

  1. Pioglitazon, léčba diabetu a kardiovaskulární komplikace aneb na dávce záleží Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
  2. Diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární riziko MUDr. Jiří Veselý, EDUMED s.r.o.

Videa

Přednášející z cyklu videí o inzulinové rezistenci nyní odpovídají na nejčastější, nejzajímavější nebo zásadní otázky diváků.

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky.